Wist u dat Famtofam een kleine stichting in Fryslân is? Opgericht na de verschrikkelijke aardbeving in Armenië (1988) waarbij naar schatting 25.000 doden te betreuren waren. Mensen in Noordoost Fryslân hebben toen contact gezocht met slachtoffers daar om te ondersteunen en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de oprichting van Famtofam. Doelstelling was en is om kinderen in de stad Gyumri in staat te stellen naar school te gaan. Nog altijd wonen 3.000 gezinnen daar in tot “woning” opgelapte goederencontainers onder erbarmelijke omstandigheden. 

Famtofam probeert deze mensen te helpen door in Nederland sponsoren te zoeken die ginds een kind (en daarmee het hele gezin) financieel willen ondersteunen. Deze sponsoren zijn meestal gezinnen maar ook organisaties kunnen een kind sponsoren. Zo kent Famtofam diaconieën, Passages en zelfs een Gospelkoor onder haar sponsoren. Per kind wordt maandelijks €15 gedoneerd. Deze €15 komt geheel ten goede aan de familie daar. Het geld moet worden opgenomen bij de bank in Gyumri nadat men zich heeft gelegitimeerd met paspoort. Zo weten we zeker dat het geld bij de juiste persoon (en dus kind) terechtkomt. En €15 hier is €15 daar. Er gaat geen cent aan kosten af. Ook houdt Famtofam in Armenië de vinger aan de pols door 3 contactpersonen daar die alle gezinnen minimaal 1x per jaar bezoeken. Momenteel worden ruim 250 kinderen door Famtofam ondersteund.
Daarnaast verleent Famtofam sinds enkele jaren noodhulp. Deze noodhulp bestaat meestal uit voedsel en/of hout voor verwarming in de winter. Het gaat hierbij altijd om schrijnende situaties en die zijn daar aan de orde van de dag. Voedsel wordt gekocht en afgeleverd
bij de families door de Famtofam contactpersonen, die ook het hout bestellen en laten afleveren bij de families.

Nieuw is het Famtofam Studiefonds. Dit fonds gaat in september dit jaar van start. Dit fonds verstrekt studiebeurzen aan studenten die wel willen en kunnen studeren maar daarvoor geen geld hebben. Famtofam betaalt de studiebeurzen rechtstreeks aan de universiteiten zodat we er van verzekerd zijn dat het geld op de juiste plek terechtkomt.
Tenslotte organiseert Famtofam in samenwerking met een school hier projecten waarvan arme scholen in Armenië profiteren. Zo wordt dit voorjaar een school(gebouw) in het Armeense dorpje Hatsik opgeknapt met geld dat is ingezameld tijdens de 40dagentijd vorig jaar door school en kerk van Garyp.
Kortom, Famtofam is concreet bezig in Armenië met geld dat door lokale initiatieven bijeen wordt gebracht. 

Famtofam is dan ook erg blij met de financiële steun die de diaconieën Oost en Zuid willen bieden door o.m. de collecte van 22 april te bestemmen voor het werk van Famtofam. In de dienst van 15 april a.s. hopen wij d.m.v. enkele beelden nog meer duidelijk te maken wie we zijn en waar we voor gaan. Voor meer info zie www.famtofam.nl en volg ons op Facebook.