Door de samenwerking met wijk Oost en West worden dit jaar het aantal gezamenlijke diensten uitgebreid. Dit betekent voor wijk Zuid dat we af en toe kerken in de Menorah en de Arke . In de huidige situatie worden gemeenteleden, die niet zelfstandig naar de Zuiderkerk kunnen komen, door kerkrijders gehaald en gebracht. Mogelijk zijn er ook gemeenteleden die nu op eigen gelegenheid naar de Menorah en de Arke komen maar de afstand naar deze kerken niet kunnen ondernemen. De kerkenraad van wijk Zuid zou graag geïnventariseerd zien hoe groot die laatste groep is. Ik verzoek u met mij contact op te nemen indien u zou willen worden vervoerd, wanneer er sprake is van een gezamenlijke dienst in de Menorah en de Arke.

Let wel, het betreft hier slechts een inventarisatie. Aan de hand van de uitkomst gaan we beoordelen of we het kerkvervoer kunnen uitbreiden.

Namens de kerkenraad, Joukje Jagersma (voor contactgegevens klik hier)