De beroepingscommissie van Drachten-Zuid wil allereerst in herinnering brengen dat zij op de gemeenteavond van 7 januari 2018 heeft aangekondigd later die maand een herstart te maken met het beroepingswerk.

In de periode vanaf begin februari t/m eind april is er veel gecorrespondeerd met een diversiteit aan predikanten. Vele diensten via kerkomroep.nl beluisterd en er zijn ettelijke hoor-bezoeken afgelegd. We startten met een lijst met 33 namen, die direct op basis van de sollicitaties al werd ingekort tot 8 personen. Na nogmaals horen kortte dit aantal verder in tot 3 personen, waarmee intensieve gesprekken gevoerd zijn, o.a. ook in aanwezigheid van ds. Anne Henk Boschma en Tineke Bosma (de beoogde predikant zal immers veel met hen te maken hebben).
De beroepingscommissie heeft afgelopen week over dit geheel gerapporteerd aan de Wijkkerkenraad, en aan de Algemene Kerkenraad.

Wij zochten een enthousiaste, vernieuwende, verbindende en inspirerende voorganger, die ons op een eigentijdse wijze voorgaat in geloofsbeleving en prediking voor jong en oud. Die oog heeft voor wat er leeft in een wijkgemeenschap, die betrokken en zichtbaar is. Die met ons nieuwe paden in wil slaan, om samen op weg te gaan naar de kerk van de toekomst.

Wij menen die predikant gevonden te hebben in de persoon van ds. Peter Ludo Smilde, momenteel predikant te Alphen aan den Rijn.

Ds. Smilde is 59 jaar, geboren in Nieuw-Leusen (in een domineesgezin). Hij verstaat Fries. Zijn vader was o.m. predikant te Burgum; zodoende heeft hij voortgezet onderwijs aan 't Ichthus College in Drachten gevolgd. Hij is getrouwd met Ymkje Veenstra (van Burgum).

Hij heeft tot nu toe 4 gemeentes gediend, te weten de Gereformeerde Kerken te Baambrugge (1985), Haastrecht (1991), Katwijk aan Zee (1999), en Alphen aan de Rijn (2009).

 

 

 

 

 

 

De beroepingscommissie was voor 100% eensgezind in haar voordracht. De wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad waren ook voor 100% eensgezind in haar acceptatie. Dit betekent dat de Wijkkerkenraad van Zuid groen licht heeft om de voordracht aan de gemeenteleden van Zuid voor te leggen.

Een gemeenteavond met kennismaking en stemming zal worden uitgeschreven voor woensdag 6 juni (20.00 uur) in de Zuiderkerk. Voor wat betreft de stemming is het mogelijk om per volmacht te stemmen. Stemmen evenals stemmen bij volmacht is bestemd voor stemgerechtigde leden van wijk Zuid.

Beluisteren ds. Peter Smilde via www.kerkomroep.nl
In de dienst op zondag 27 mei de afkondiging. En gelijk een opgelucht geroezemoes, maar ook “kennen we hem?”. Ja, inderdaad. Ds. Peter Smilde zal voor bijna iedereen nog onbekend zijn. Op de gemeenteavond van woensdag 6 juni a.s. zal hij aanwezig zijn. Dat zal de eerste kennismaking met de wijkgemeente zijn. Maar sommigen zullen daar niet kunnen zijn vanwege vakantie of andere verplichtingen.
Voor het stemmen kunt u volmacht verlenen (daarover leest u elders). En voor de kennismaking-vooraf kan de kerkomroep van dienst zijn.
U googelt dan naar www.kerkomroep.nl. Op die pagina selecteert u de provincie Zuid-Holland. In het responsvenster tikt u bij kerknaam maranathakerk, en bij plaatsnaam Alphen. Dan verschijnt een scherm waarop u geluid aanklikt en waarop datums staan.
Kiest u de datum van 13 of 20 mei, dan verschijnt onderaan in het scherm een tijdbalkje. Schuif het tijdbalkje naar het tijdstip 33:18 resp. 44:34. Dat is het begin van de afkondiging van de dienst. Dan zult u de ouderling-van-dienst horen afkondigen dat ds. Peter Smilde op die datums de voorganger was.
Het is helaas niet mogelijk om te zoeken/selecteren op de naam van de predikant. Dus bij een datum moet u even zoeken wanneer de afkondiging begint, om dan te horen wie de voorganger is. Als een ander voorgaat, dan opnieuw proberen met een andere datum. Ds. Peter Smilde is echter op veel data voor en na Pasen in zijn gemeente voorgegaan. Met deze instructie moet het lukken om ds. Smilde – ook op andere datums - via kerkomroep.nl te kunnen beluisteren.