Voor de komende 3 maanden is voor de te houden kerkdiensten in de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah, een nieuw rooster opgesteld. De reden hiervoor is geweest dat we als gezamenlijke moderamina vonden dat de ZAM diensten te veel de overhand kregen. Het nieuwe rooster, dat op de gezamenlijke nieuwsbrief Zuid-Oost van 30 december is vermeld, is daarom nu leidend geworden. In de rubriek “Voortvarend Verder naar Een PG Drachten” van deze Geandewei kunt u hierover meer informatie lezen.

2019
Het nieuwe jaar 2019 staat nog maar net in de startblokken. Maar omdat leven vooruitzien is, is er al over diverse onderwerpen die dit jaar op ons afkomen, uitvoerig gesproken en nagedacht. Op 21 januari zal de Algemene Kerkenraad een definitief besluit nemen over het advies van het college van kerkrentmeesters aangaande het rapport “Van bezit naar gebruik”. Een ingrijpende beslissing, die niet voor niets is uitgesteld, omdat het iedereen van de Protestantse Gemeente Drachten aangaat. De kunst is, hoe deze beslissing ook uitpakt, de handen ineen te slaan en met elkaar op te trekken richting eind 2019. Dan moet iedere wijkgemeente van de PG Drachten de keus hebben gemaakt wel of niet mee te doen met het vormen van 1 Protestantse Gemeente Drachten. U merkt wel dat 2019 een jaar zal worden met veel gesprekken en beslissingen, op diverse terreinen. Niet altijd even gemakkelijk, maar wel zaak om alles goed te overwegen en gemeenteleden daarin mee te nemen. Daarnaast is het geven van de juiste informatie van groot belang. Al met al nieuwsgierig maar ook spannend, want gaat het worden zoals we dat met elkaar hebben bedacht.

Een goed en opbouwend nieuw jaar 2019 toegewenst met iedereen die u lief en dierbaar zijn.

Namens de kerkenraad van wijk Zuid,

Arie Jansen, voorzitter

 

 

Bewaren

Bewaren