Een actieve groep jonge gemeenteleden zorgen voor een grote betrokkenheid van kinderen en tieners in de kerkdiensten van de wijkgemeente Zuid . Hiervoor worden diverse activiteiten ontplooid waardoor de levendigheid van de gemeente toeneemt en het heeft als resultaat dat steeds meer kinderen en tieners zichtbaar zijn in de samenkomsten.

Activiteiten zijn:

Kinder- en Tienernevendienst:
Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst, daarnaast is er één keer per maand een tienernevendienst. Nadat de kinderen/tieners zijn samen gekomen op het liturgisch centrum,  wordt door de leiding het thema aan de gemeente bekend gemaakt. Onder het zingen van het “kinderlied” wordt de kerkzaal verlaten.

Kerk- school- en gezinsdienst:
Grote belangstelling is er voor de Kerk – School en Gezinsdiensten. In samenwerking met een school wordt de dienst voorbereid en ook ouders kunnen hierin een rol spelen.

Participatie bij speciale kerkdiensten:
Bij de bevestiging van ambtsdragers zorgen de kinderen/tieners voor een aandenken, dat met een felicitatie aan de betrokkenen wordt overhandigd. Ook op andere feestdagen spelen kinderen en tieners een belangrijke rol.

Intensivering jeugd- en jongerenwerk:
Aan de hand van een opgesteld werkplan zal de aandacht aan- en betrokkenheid van de jeugd worden geïntensiveerd.

Om dit werkplan te realiseren en om overdadige werkbelasting van de huidige commissie te voorkomen, is Sietske Koole als jeugdwerker aangesteld. Inzet is dat het jeugdwerk meer centraal komt te staan in de gemeente. Voor contactgegevens van Sietske klik hier.

Zie ook:

> Facebook Tienernevendienst: Facebook.com/tienernevendienst

> Facebook Kindernevendienst: Facebook.com/kindernevendienst