Protestantse Gemeente Drachten - Zuiderkerk

nieuws@pgdrachtenzuiderkerk.nl

agenda@pgdrachtenzuiderkerk.nl

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

@PGDrachtenzuiderkerk

Ons gezicht

Tineke Bosma is de kerkelijk werker binnen onze wijk.