Protestantse Gemeente Drachten - Zuiderkerk

nieuws@pgdrachtenzuiderkerk.nl

agenda@pgdrachtenzuiderkerk.nl

@PGDrachtenzuiderkerk

Ons gezicht

Tineke Bosma is de kerkelijk werker binnen onze wijk.